šarpus

šarpus
1 šarpùs, -ì (plg. vok. dial. šarp) adj. (4) Š, Vlkv, Up, (3) , NdŽ, šárpus, -i (1) Jn, Rtr, FrnW, , NdŽ, Kl, Skd 1. Prk, Varn, Kltn, Gr darbštus, guvus, gyvas, mitrus: Žmogus šarpùs nestoviniuo[ja] prie darbo, ale dirba greitai, darbas iš nagų jam nesprunka J. Išsigimė vaikelis, vardu Mikė, labai guvus, šarpus, pašankus ir linksmus M.Valanč. Tėvas kad i senas, bet šarpùs tebėra Kal. Mūsų Anutė šarpì pri darbo Žgč. Šarpus keliavežys turėjo iš ratų iššokęs sostą išboginti S.Dauk. Jis labai šarpus esąs į maldą N.
šar̃piai adv. Lc, šárpiai : Tuo tarpu Stonienė šarpiai plušėjo po trobą . Dirbkiam šárpiai ir baigsiam Vvr. Ans kai dirba, tai dirba šar̃piai Trg. Norint uždirbti, reikia šárpiai dirbti Gršl. Grobk šarpiai [auksą] ir pilk į vežimą! BM404(End).apsukrus, gudrus: Vilniaus kunegai, tame dalyke guvesni ir šarpesni, kelis atvejus jį pranoko ir savo užpakalė[je] paliko M.Valanč.
2. M.Valanč, Kos93, Jn, M, Rtr, Š, NdŽ, , Tv greitas, spėrus, skubus: Nu kad tu šárpus! Kl. ^ Judošius šarpèsnis, už bobą greitesnis Rt.
šar̃piai adv., šárpiai Rtr, , Klp, , Tv: Juk tik suskubsi, nereik teip šarpiai bėgti J.Jabl. Bėk šárpiai – karvė nusitraukė! End. Joni, bėk tu šarpiai į miestelį, paieškok tėvą ir pasakyk Juzelę parvažiavus M.Valanč. Taip šarpiai [Janikė] lakstė ir darbavosi, net širdis Petrui džiaugėsi Žem. Šárpiai lėkiat pry šieno, debesis kilsta Šll. Da neišeis teip šar̃piai visi Kin. Tu, vaikeli, šarpiai nupūsk į miestą Vvr. Ta (tai) šar̃piai skubėjov vedi į tus užpelkius Plng. Aš tos motriškos negaliu priginti, ana dideliai šárpiai eita Dr.
3. greit vykstantis, neilgai trunkantis, skubus, greitas.
šar̃piai adv.: Tei šar̃piai nužydėjo! [p]Kin. Ta galva neišgyna teip šar̃piai Prk. Liuob neužšals teip šar̃piai . Velionis ... rašė šarpiai TS1902,10b. Liga žmogų šárpiai priveika End.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sarpus — sarpùs, ì adj. (4) gerai išsirpęs, nunokęs: Dideli obuoliai, sarpios kriaušės ir gležnos, minkštos slyvos pakvimpa žaliuoju vynu E.Miež. | prk.: Bet tavo sarpios vyšninės lūpos dar judėjo E.Miež …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarpus — 2 ךarpùs, ì (vok. scharf) adj. (4) Š, Vlkv, Up, šarpus, i (1) K, Rtr, NdŽ, KŽ, Kl, Skd, Klp, Kv, (3) RŽ, NdŽ 1. D.Pošk, N, K, J aštrus, išgaląstas: Tokio šarpaũs dalgio da[r] neturėjau Jrb. Šar̃pios žirklės Plk. šar̃piai adv.: Su šmirgeliu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašankus — pašankùs, ì adj. (4) [K], pašankus, i (1) Slnt 1. D.Pošk, Šauk galintis gerai šokinėti į tolį ar į aukštį: Šuo pašankus, kurs aukštai pašoka J. Pašankus žmogus, kurs galia aukštai iššokti Pp. Kas esat pašankus, šokiat par tą duobę! Kv. Nebūč… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skridinys — skridinỹs sm. (3b) KII150, BŽ28,45,115, Rtr, Š, LKAI143(Grš, Nm, Žal); L, skrìdinis (1) LKAI128(Žg, Sk, Pš), skridìnis (2) KII150, LKAI128(Žg, Jnš, Škn, Grz, Grš), NdŽ 1. D.Pošk, S.Dauk, DŽ apskritimas, ratas: Skreistuvu skridinius skriesti I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarpumas — 1 šarpùmas sm. (2) Š, FrnW965, NdŽ, KŽ; Rtr → 1 šarpus 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarpumas — 2 ךarpùmas sm. (2) KŽ → 2 šarpus: 1. Ir peilio šarpùmas – kaip skustuvas Pš. 2. KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”